F. Hendrickx: ontslag verleend als plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2017 dat uitwerking heeft op 31 december 2016 's avonds, is aan Mevr. F. Hendrickx, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. (BS 30/01/2017)

Gepubliceerd op 02-03-2017

  248