F. Cudell: in ruste gesteld als ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is Mevr. F. Cudell, ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.
Zij heeft recht op het emeritaat.
Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. (BS 03/08/2016)

Gepubliceerd op 02-12-2016

  237