E. Veraverbeke: in ruste gesteld als rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer E. Veraverbeke, rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.
Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden. (BS 19/12/2017)

Gepubliceerd op 31-01-2017

  290