Ch. Vankerkoven: benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. Ch. Vankerkoven, referendaris bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 03-02-2017

  251