Ch. Guilmin: eervol ontslag verleend als rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2017 is aan de heer Ch. Guilmin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. (Bs 21/03/2017)

Gepubliceerd op 05-05-2017

  288