C. Liesens: gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer C. Liesens, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van ייn (sic) jaar met ingang van 1 februari 2017. (03/01/2017)

Gepubliceerd op 06-02-2017

  258