C. Henkinbrant: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

Bij koninklijke besluiten van 4 december 2016 is Mevr. C. Henkinbrant, substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. (BS 15/12/2016)

Gepubliceerd op 19-01-2017

  237