BIM-commissie zoekt magistraat voor plaatsvervangend mandaat

Justitie is op zoek naar Nederlandstalige magistraat voor een plaatsvervangend mandaat bij de BIM-commissie – de commissie die beslist of de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst (ADIV) bijzondere inlichtingenmethoden mogen inzetten bij hun onderzoeken. Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail kandidaat stellen tot en met 2 oktober 2018.

Gepubliceerd op 18-09-2018

Kandidaten moeten op het ogenblik van hun aanwijzing

  • minstens 40 jaar oud zijn;
  • minstens 5 jaar bruikbare ervaring hebben in de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; en
  • over een veiligheidsmachtiging ‘zeer geheim’ beschikken.

Personen die de voorbije 5 jaar lid zijn geweest van het Comité P of het Comité I, van een politiedienst of van een inlichtingen- veiligheidsdienst komen niet in aanmerking voor het mandaat.

Wie wordt aangewezen, krijgt een mandaat van 5 jaar (2 maal hernieuwbaar).

  215