A. Wustefeld: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant

Bij koninklijke besluiten van 4 december 2016 is Mevr. A. Wustefeld, gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. (BS 15/12/2016)

Gepubliceerd op 19-01-2017

  221