A. Vandoren: in ruste gesteld als advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 is de heer A. Vandoren, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 januari 2017 's avonds.
Hij heeft aanspraak op het emeritaat.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. (BS 03/01/2017)

Gepubliceerd op 07-02-2017

  259