A. Debrule: benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik

Bij koninklijke besluiten van 14 december 2016 is Mevr. A. Debrule, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik.
Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en Luxemburg. (BS 22/12/2016)

Gepubliceerd op 02-02-2017

  274