A. Brabant: in ruste gesteld als vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne - Durbuy

Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is de heer de A. Brabant, vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne - Durbuy, in ruste gesteld.
Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen voor een periode van zes maanden, maximaal één keer hernieuwbaar, tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen is in zijn rechtscollege. (BS 03/08/2016)

Gepubliceerd op 16-12-2016

  258