projectmanager met juridische expertise (m/v)

2018-10-30_0814

De POM Oost-Vlaanderen wil de regio versterken door het ondernemerschap te
stimuleren en grenzen te verleggen. Wij maken het verschil door participatie
en samenwerking in projecten en economische initiatieven.

We zijn op zoek naar een projectmanager met juridische kennis, geïnteresseerd in ruimte-ontwikkeling zoals bedrijven-terreinen, bedrijfsvastgoed, bedrijven-terreinmanagement, bedrijvencentra…

Waaruit bestaat je takenpakket?
> je verzorgt de juridische basisondersteuning van de POM en daarnaast zal je als projectmanager ook je eigen (Europese) projecten prospecteren, identificeren, opstarten, leiden, uitvoeren en implementeren.
> Je volgt enthousiast de nieuwe ontwikkelingen binnen je eigen werkdomein en voor de POM op,
je verricht research en schoolt je bij waar nodig.
> Je deelt je expertise met de collega's.

Wat wordt van jou verwacht?
> Je werkt als een echte teamplayer actief samen.
> Je communiceert vlot en duidelijk naar je collega's en naar derden.
> Je werkt autonoom en functioneert goed in teamverband, je organiseert je prima en stelt je flexibel op.

Wat hebben wij jou te bieden?
> Een voltijdse bediendenovereenkomst voor onbepaalde duur op contractuele basis.
> Een verloning op A-niveau volgens de salarisschaal A1a-A1b-A2a. Minimum aanvangssalaris bedraagt 3.046,98 euro (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen (vb. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
> Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover deze relevant is voor de functie, voor twaalf jaar meegeteld worden.
> Maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding; flexibele werktijden; mogelijkheid tot telewerken; een degelijke verlofregeling; kinderopvang
in de paas- en zomervakantie; vorming, training en opleiding.
> Een boeiende job in het centrum van Gent, waar je werkt vanuit de kantoren op het W. Wilsonplein. Voor afspraken en vergaderingen zal je je regelmatig verplaatsen binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
> Je behaalde een master in de rechten, relevante projectervaring is een pluspunt.
> Je slaagt voor een examen dat bestaat uit twee proeven. Je moet voor elke proef slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:
• schriftelijke proef op dinsdag 27 november 2018 om 09.30 uur;
• mondelinge proef op donderdag 6 december 2018 vanaf 09.00 uur.
> Op basis van het totaal aantal behaalde punten worden de geslaagden gerangschikt. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je kandidatuur met cv ten laatste op 18 november 2018 naar sandy.devreese@pomov.be.
Op datzelfde e-mailadres kan je ook terecht mocht je nog vragen hebben. Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (vb. doventolk, groter lettertype) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de proeven.


Meer informatie over de POM Oost-Vlaanderen vind je op www.pomov.be.

  75