Zittingen vredegerecht Wervik gebeuren in Ieper

Paul Rapsaet, de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen, heeft op 12 april 2017 het bijzonder reglement van de West-Vlaamse vredegerechten aangepast. Het vredegerecht van Wervik houdt zijn zittingen voortaan in Ieper, en dat van Torhout gaat zetelen in de voormiddag.

Torhout

Het vredegerecht van Torhout houdt zijn openbare zittingen binnenkort op dinsdagvoormiddag. Met start om 10.00. De wijziging komt er op vraag van de vrederechter. Tot nu hield die zijn zittingen op dinsdagnamiddag, vanaf 14.30. Het gewijzigde zittingsuur gaat in bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar, op 1 september 2017.

Wervik

De openbare zittingen van het vredegerecht Wervik gaan vanaf 1 juni 2017 door in Ieper, en niet meer in Wervik. Dat komt omdat er in het vredegerecht van Wervik geen vrederechter meer is. De vrederechter is op 30 april 2017 in ruste gesteld, en de vrijgekomen plaats is nog niet vacant verklaard. Om de werking van het vredegerecht niet in het gedrang te brengen, is beslist om de zittingen te laten doorgaan in Ieper. En dat op iedere eerste en derde dinsdag van de maand, en dit vanaf 14.00.

Bron:Beschikking van 12 april 2017 tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen, BS 2 mei 2017

Ilse Vogelaere

Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen

Afkondigingsdatum : 12/04/2017
Publicatiedatum : 02/05/2017

Gepubliceerd op 04-05-2017

  241