Ziekenhuizen krijgen extra geld bij epidemie of pandemie (art. 94 Gezondheidswet)

De extra dienstverlening die ziekenhuizen bieden bij een epidemie of pandemie kan forfaitair gefinancierd worden. De wetgever voorziet in de nodige juridische basis.

Als ziekenhuizen extra kosten moeten maken om het hoofd te bieden aan een epidemie of pandemie met een globale impact op de ganse ziekenhuissector zullen ze daar forfaitair voor vergoed worden, via het budget van financiƫle middelen. Een dergelijke financiering is nu ook al mogelijk bij rampen of catastrofen waarvoor fase drie of vier van het rampenplan in werking is gesteld.

Aangezien niet elke epidemie of pandemie extra dienstverlening van de ziekenhuizen vraagt, zijn er wel grenzen. De extra financiering zal enkel gelden voor de epidemie of pandemie die vastgesteld is bij KB na advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Artikel 94 van de Gezondheidswet treedt in werking op 27 augustus 2015.

Bron:Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 94 Gezondheidswet)
Zie ook:Ziekenhuiswet, art. 101

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  127