Zetel Rochefort van vredegerecht Ciney-Rochefort naar Ciney

De zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort wordt vanaf 30 mei 2016 overgebracht naar Ciney. De overbrenging kadert in de ontdubbeling van kantons die op twee of drie plaatsen zitting hebben. De twee zetels van het vredegerecht worden gecentraliseerd in Ciney.

De diensten van de zetel Rochefort zijn voortaan te bereiken in de Rue Courtejoie 17 in Ciney. En niet meer in de Rue Sauvenière 16 in Rochefort.

Het KB van 20 mei 2016 treedt in werking op 30 mei 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney, BS 30 mei 2016
Zie ook:Adreswijziging - Vredegerecht Ciney – Rochefort

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney

Afkondigingsdatum : 01/05/2016
Publicatiedatum : 30/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  113