Zetel Bouillon ook overgebracht naar Saint-Hubert

Alle zetels van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul zetelen voortaan op één plaats: in Saint-Hubert. De zetel Paliseul was al eerder bij KB tijdelijk overgebracht naar Saint-Hubert. Nu gebeurt hetzelfde voor de zetel Bouillon.

De zetel Bouillon was al lang niet meer in Bouillon gevestigd. Hij was als sinds 2012 tijdelijk verplaatst naar Paliseul. Maar omdat de zetel Paliseul nu zelf is overgebracht naar Saint-Hubert, gebeurt nu ook hetzelfde voor de zetel Bouillon.

De diensten van de drie zetels zijn voortaan te bereiken in het Centre administratif in de avenue Nestor Martin 10 A in Saint-Hubert.

De verplaatsing van de zetels kadert in de hervorming van de vredegerechten. Vredegerechten met meerdere zetels worden gecentraliseerd op één plaats.

Het nieuwe KB van 31 januari 2017 is in werking getreden op 16 december 2016. Datum waarop het KB dat de zetel Paliseul heeft overgebracht naar Saint-Hubert in werking is getreden.

Bron:Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Paliseul van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert Bouillon Paliseul naar Saint-Hubert en tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Bouillon van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert, Bouillon en Paliseul naar Paliseul, BS 15 februari 2017
Zie ook:Adreswijziging - Diensten van de Vredegerechten Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul zetel Bouillon en zetel Paliseul, BS 9 december 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Paliseul van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert Bouillon Paliseul naar Saint-Hubert en tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Bouillon van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert, Bouillon en Paliseul naar Paliseul

Afkondigingsdatum : 31/01/2017
Publicatiedatum : 15/02/2017

Gepubliceerd op 16-02-2017

  139