Zelfstudie in het kader van terreur voortaan strafbaar (74-81 DB Strafzaken)

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

Wie aan zelfstudie doet met de bedoeling om later een terroristisch misdrijf te plegen is voortaan strafbaar. Het Strafwetboek voorziet een opsluiting van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro.

Met deze bepaling vult de wetgever een lacune op in de wetgeving. Het geven en krijgen van terreurtraining is al langer strafbaar (art. 140quinquies Sw.), maar de wetgever heeft er bij de initiƫle strafbaarstelling niet aan gedacht dat er ook aan zelfstudie of zelfinstructie kan worden gedaan. Denk aan het downloaden van instructies om explosieven te maken. Iets wat niet wordt gevat door de huidige bewoordingen van artikel 140quinquies Sw. De tekst wordt daarom aangevuld.

Maar daar stopt het niet. Om onze wetgeving nog beter af te stemmen op de Europese vereisten uit de Terrorismerichtlijn 2017/541 worden ook een aantal andere misdrijven expliciet strafbaar gesteld in ons Strafwetboek: voortaan wordt iedere persoon die deelneemt aan welke beslissing dan ook in het kader van de activiteiten van een terreurgroep, terwijl hij of zij wist of moest weten dat die deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een terroristisch misdrijf wordt bestraft met een opsluiting van 10 tot 15 jaar en met een geldboete van 1.000 tot 2.000 euro (of 1 van die straffen).

Ook sommige strafmaten worden bijgestuurd. Het Strafwetboek voorziet nu bijvoorbeeld in een verzwaring van de straffen wanneer minderjarigen de doelgroep vormen van terreurboodschappen, wervingsacties, terreurtrainingen, enz. In die situaties voorziet de wet een opsluiting van 10 tot 15 jaar en een geldboete van 5.000 tot 10.000 euro.

Nieuw is tot slot ook dat het vervaardigen, bezitten, verwerven, vervoeren, of leveren van radiologische wapens voortaan (onder voorwaarden) als terroristisch misdrijf kan worden beschouwd.

In werking: 3 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (art. 74-81).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  93