Zelfstandigen moeten zich aansluiten vóór het begin van hun zelfstandige activiteit (art. 20 – 21 PW)

De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen moet voortaan gebeuren vóór het begin van de activiteit als zelfstandige. Deze aanpassing van het statuut voor zelfstandigen – opgenomen in het KB nr. 38 – is in werking getreden op 1 juli 2016.

Het KB nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen heeft het voortaan over een aansluiting bij een van de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas ‘vóór de aanvang’ van de zelfstandige beroepsactiviteit, in plaats van een aansluiting ‘uiterlijk op de dag van de aanvang’ van de zelfstandige beroepsactiviteit.

De ingreep maakt deel uit van de maatregelen tegen de sociale fraude en is volgens de memorie van toelichting bij de programmawet geïnspireerd op de praktijk van de inspectiediensten. Bij de uitgevoerde controles blijkt immers regelmatig dat de personen die nog niet aangesloten zijn als zelfstandige, verklaren dat ze hun activiteit begonnen zijn op de dag van de controle en dat ze van plan zijn om zich op dezelfde dag aan te sluiten.

Door het moment van aansluiting op te schuiven en de zelfstandige te verplichten om zich aan te sluiten vóór het begin van de activiteit, voert de overheid de strijd tegen sociale fraude op.

Bron:Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 20 – 21 PW)

Steven Bellemans

Programmawet

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 04/07/2016

Gepubliceerd op 28-07-2016

  64