Zelfstandigen krijgen hogere uitkering bij adoptie- en pleegouderverlof

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Zelfstandigen die adoptieverlof of pleegouderverlof opnemen, hebben recht op een forfaitaire uitkering. Die uitkering wordt op 1 juli 2019 geherwaardeerd. In beide gevallen stijgt het basisbedrag van 346,31 euro naar 349,77 euro per week. Wat een verhoging met 1 procent betekent. Het huidige reële bedrag van 484,90 euro zal dus vanaf 1 juli 2019 iets hoger liggen.

De nieuwe KB’s van 26 mei 2019 treden in werking op 1 juli 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 6 juni 2019
Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 6 juni 2019
Ilse Vogelaere
  73