Zakelijkrechthouder is mee verantwoordelijk voor energieprestatiecertificaat (EPB-wijzigingsdecreet)

Volgens het Energiedecreet kan de Vlaamse regering van de eigenaars of gebruikers van een gebouw eisen dat zij over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken, waarin de totale energie-efficiëntie van het gebouw wordt weergegeven.

Die bepaling vormt de rechtsgrond voor de artikelen 9.2.3 en 9.2.8 van het Energiebesluit, waarin gezegd wordt dat de eigenaar die een residentieel of niet-residentieel gebouw wil te koop aanbieden, over een EPC moet beschikken.

Die bepaling houdt er echter geen rekening mee dat er nog andere personen zijn die beschikkingsrechten hebben over een onroerend goed, zonder dat ze er eigenaar van zijn, zoals vruchtgebruikers of erfpachthouders. Het EPB-wijzigingsdecreet breidt daarom de decretale basis uit van de eigenaars en gebruikers, naar de eigenaars, (andere) houders van een zakelijk recht en gebruikers (hoewel de gebruikers uiteraard niet het recht hebben om een gebouw op eigen houtje te verkopen...).

Nog volgens het Energiedecreet moet de verkoper of verhuurder – of diens lasthebber of gevolmachtigde – het energieprestatiekengetal van het EPC en de unieke code van het EPC of het adres van het gebouw, vermelden in elke commerciële advertentie voor de verkoop of verhuur van het gebouw.

Het EPB-wijzigingsdecreet legt die verplichting ook bij de opdrachthouder.

Eigenaars, gebruikers, lasthebbers, gevolmachtigden én opdrachthouders die hun verplichtingen niet nakomen, riskeren een administratieve geldboete tussen de 500 en 5.000 euro, afhankelijk van het type gebouw, het beschermde volume of de beschikbare vloeroppervlakte.

Deze aanvullingen hebben uitwerking sinds 28 maart 2014.

Bron:Decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen, BS 28 maart 2014 (art. 15, 21 en 24 van het EPB-wijzigingsdecreet).

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

Afkondigingsdatum : 14/03/2014
Publicatiedatum : 28/03/2014

Gepubliceerd op 08-04-2014

  83