Zaakverdelingsreglement voor rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen telt drie afdelingen: Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Niet alle afdelingen zijn voor alle zaken bevoegd. Een aantal zaken wordt gecentraliseerd bij een of twee afdelingen.

Afdeling Antwerpen

De afdeling Antwerpen is als enige bevoegd voor strafzaken over

  • milieu, stedenbouw, voedselveiligheid, hormonen, landbouw, dierenwelzijn en doping;
  • intellectuele eigendom;
  • mensenhandel;
  • socio-economische zaken die aan een kamer met drie rechters zijn toegewezen (bij onder meer complexe of belangrijke zaken); en
  • militaire misdrijven.

De afdeling Antwerpen is als enige ook bevoegd voor fiscale strafzaken en strafzaken over douane en accijnzen.

Afdeling Turnhout

De afdeling Turnhout is exclusief bevoegd voor strafzaken over uitlevering. De afdelingen Antwerpen en Mechelen behandelen die zaken dus niet.

Afdelingen Antwerpen en Mechelen

Voor financiële strafzaken zijn zowel Mechelen als Antwerpen bevoegd. Niet de afdeling Turnhout.

Mechelen behandelt de financiële zaken van de afdelingen Turnhout en Mechelen. Antwerpen die van de afdeling Antwerpen.

Andere zaken

Voor alle andere zaken geldt de gewone territoriale rechtsmacht.

De afdeling Antwerpen heeft rechtsmacht op het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven. De afdeling Mechelen oefent haar rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. En de afdeling Turnhout over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Inwerkingtreding

Het KB van 16 februari 2016 treedt in werking op 1 maart 2016. Zaken die op die datum al aanhangig zijn in een afdeling, worden daar verder afgehandeld.

Bron:Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Afkondigingsdatum : 16/02/2016
Publicatiedatum : 22/02/2016

Gepubliceerd op 25-02-2016

  232