Woonzorgcentra kunnen meer min-65-jarigen opnemen

Voortaan mag meer dan 10% van de bewoners van een woonzorgcentrum jonger zijn dan 65 jaar. Voor elke extra bewoner jonger dan 65 jaar moet wel een multidisciplinair verslag in de voorziening aanwezig zijn waaruit onder meer blijkt dat er geen andere gepaste opvang mogelijk is. Woonzorgcentra kunnen voortaan ook toestemming krijgen om een groep van jonge gebruikers met een gemeenschappelijke zorg- en ondersteuningsnoden op te nemen.

10%-regel

Tot nu is het aantal gebruikers jonger dan 65 jaar beperkt tot 10% van het totaal aantal erkende woongelegenheden in het woonzorgcentrum. Die 10% kan zonder extra verplichtingen opgenomen worden.

Die basisregel blijft bestaan. Maar het woonzorgcentrum kan voortaan boven de 10% gaan, maar enkel mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Individuele gebruikers

Voor elke bijkomende gebruiker boven de 10%-grens is een verslag van een multidisciplinair team nodig. In het team zitten minstens een maatschappelijk assistent en een behandelende arts. Het team kan werkzaam zijn in het woonzorgcentrum zelf. Maar ook een multidisciplinair team van een ziekenhuis of actief in de thuiszorg kan het verslag opmaken.

Het multidisciplinair verslag moet twee zaken aantonen. Dat er in de woonomgeving van de gebruiker geen gepaste opvang beschikbaar is. En dat de opname in het woonzorgcentrum voldoet aan de zorg- en ondersteuningsnoden van de betrokkene. Het verslag moet in de voorziening aanwezig zijn.

Gebruikers met gemeenschappelijke zorg- en ondersteuningsnoden

Woonzorgcentra die zich willen richten op specifieke groepen van jonge gebruikers, bv. jongdementen, kunnen – als meer dan 10% van hun gebruikers jonger is dan 65 jaar – een aanvraag indienen om een groep van jonge gebruikers met gemeenschappelijke zorg- en ondersteuningsnoden op te nemen.

De aanvraag vermeldt:

  • het aantal opnamemogelijkheden dat het centrum wil voorbehouden voor die groep van gebruikers en een omschrijving van de doelgroep;
  • de samenwerkingsverbanden die het centrum heeft met voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de doelgroep; en
  • een toelichting bij de toeleidingsafspraken met die voorzieningen.

De centra tonen in hun aanvraag ook aan dat ze voldoende personeel, competenties en expertise hebben.

De minister van Welzijn kan nog bepalen voor welke doelgroepen zo’n groepsaanvraag mogelijk is. En eventueel aanvullende voorwaarden voor die groepen van gebruikers vastleggen.

De administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid beslist over de aanvraag.

Inwerkingtreding

Het nieuw Vlaams besluit van 17 juli 2015 treedt in werking op 21 augustus 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van artikel 10/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de opname van bewoners jonger dan 65 jaar in een erkend woonzorgcentrum, BS 11 augustus 2015

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de opname van bewoners jonger dan 65 jaar in een erkend woonzorgcentrum

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 11/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  554