Wijziging Camerawet voor gebruik mobiele ANPR geldt vanaf 25 april

Het gebruik van mobiele ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) valt voortaan onder het toepassingsgebied van de Camerawet. De wetswijziging geldt vanaf 25 april 2014, de dag van publicatie in het Staatsblad.

Politiediensten die de camera’s op hun voertuigen plaatsen, bevinden zich dus niet langer in een juridische probleemzone. Tot vandaag waren mobiele camera’s alleen toegelaten in het kader van grote volkstoelopen. En alleen voor niet-permanente opdrachten met een korte uitvoeringstermijn. Ook in niet-besloten plaatsen of voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen laat de Camerawet mobiele camera’s toe.

Het gebruik van mobiele ANPR-camera’s is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Wanneer een officier van bestuurlijke politie beslist om zo’n camera te gebruiken is hij verplicht om de Privacycommissie op de hoogte te brengen. Bovendien bezorgen de politiediensten de Privacycommissie elk trimester een verslag waarin ze aangeven wanneer de camera’s zijn gebruikt en op welke plaatsen. De vorm en de inhoud van het standaard meldingsformulier en het trimestrieel verslag moet nog worden vastgelegd in een Koninklijk besluit.

Bron:Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 25 april 2014.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Afkondigingsdatum : 04/04/2014
Publicatiedatum : 25/04/2014

Gepubliceerd op 30-04-2014

  550