Wetgeving klaar voor uitrol e-ID met vingerafdruk

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil in 2019 starten met de uitrol van biometrische identiteitskaarten. En voorlopig blijft die timing haalbaar. De wet die de noodzakelijke wettelijke basis creëert voor de opname van vingerafdrukken op de chip van de eID is op 13 december in het Belgisch Staatsblad verschenen. De wijziging maakt deel uit van rits diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters.

Concreet wordt in de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters voorzien in de opname op de e-ID en de vreemdelingenkaart van ‘het digitale beeld van de vingerafdrukken van de wijsvinger van de linker- en van de rechterhand van de houder of, in geval van invaliditeit of ongeschiktheid, van een andere vinger van elke hand’.

Details zijn er nog niet. De voorwaarden en modaliteiten voor het nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken én de bepaling welke instellingen en instanties gemachtigd zullen zijn om de informatie te lezen, zullen voorwerp zijn van een Koninklijk besluit.

Uit de parlementaire stukken leren we wel al dat de vingerafdrukken in geen geval opgeslagen of gecentraliseerd zullen worden, behalve voor de duur die nodig is om de identiteitskaart aan te maken en af te geven, net zoals dat geldt voor de andere gegevens op de kaart, en in ieder geval niet langer dan 3 maanden. Zo lang de kaart niet aan de burger is uitgereikt, kan ze vernield worden of kunnen er fouten op voorkomen… in dat geval zou een nieuwe kaart aangemaakt worden zonder dat de burger opnieuw naar het gemeentebestuur moet gaan. De wetgever verduidelijkt dat deze gegevens, na deze termijn, absoluut moeten worden vernietigd en uit de database moeten worden verwijderd. De vingerafdrukken zullen beschermd worden met een certificaat dat lezing alleen mogelijk maakt door gemachtigden.

In werking: 23 december 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters, BS 13 december 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  316