Wetgever creëert basis voor sociaal statuut zelfstandige verpleegkundigen (art. 11-13 DB Gezondheid)

De wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 18 december 2016 creëert een wettelijke basis voor de invoering van een sociaal statuut voor de zelfstandige verpleegkundigen.

Uit de toelichting bij de wet blijkt dat het de bedoeling is om binnen de enveloppe ‘paramedici 2016’ een regime van sociale voordelen op te bouwen voor de thuisverpleegkundigen. Net zoals dat al het geval is voor de andere zorgverleners. In het budget geneeskundige verzorging voor 2016 zit al een enveloppe van 10 miljoen euro voor positieve maatregelen voor bepaalde (paramedische) beroepen. Uit het bijhorend commissieverslag blijkt dat een bedrag van 2,5 miljoen euro werd voorbehouden om een ‘begin te maken van toekenning van een sociaal statuut voor de thuisverpleegkunde’.

Uiteraard zijn die voordelen gekoppeld aan toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten die worden neergeschreven in een KB. Maar de wettelijke basis voor zo’n tekst – opgenomen in de Ziekteverzekeringswet – maakt op dit moment geen melding van ‘zelfstandig verpleegkundigen’ als mogelijke begunstigden.

Dat probleem wordt nu opgelost door de nieuwe verzamelwet. In de Ziekteverzekeringswet zal men het voortaan hebben over het sociaal statuut van de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers, logopedisten, ‘verpleegkundigen’ en kinesitherapeuten. Logischerwijs is er nu ook sprake van de ‘Overeenkomstencommissie belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen’.

Dit onderdeel van de verzamelwet van 18 december 2016 treedt in werking op 6 januari 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 27 december 2016 (art. 11-13 DB Gezondheid)

Steven Bellemans

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 18/12/2016
Publicatiedatum : 27/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  90