Wetgevend kader voor sociale economie in Vlaanderen opgepoetst

Met het zogenaamde ondersteuningsdecreet sociale economie heeft de Vlaamse overheid in 2012 gezorgd voor nieuw kader voor de sociale economie in Vlaanderen. De hervormingen hebben een impact op bestaande instrumenten.

Dat blijkt uit een besluit van 4 april 2014. De tekst bevat namelijk een reeks opheffingsbepalingen. Na adviezen van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering:

In het besluit van 15 juli 2005 worden volgende bepalingen geschrapt: artikelen 4, 7, 15, 16 tot en met 18, 19 tot en met 20, 21, 22 en 26 tot en met 27. Het gaat hier over de erkenning van invoegbedrijven, de procedure die men moet volgen bij de erkenning en bij de toewijzing van invoegwerknemers, en de informatiedoorstroming vanuit de administratie.

In het besluit van 8 september 2000 worden volgende bepalingen geschrapt: artikelen 4 en 5, 12 en 13, 23, 24, 25 tot en met 28, 29 en 30, 31, 32, 37, 43 tot en met 53 en 80 tot en met 82. Het gaat hier over de aanvragen tot erkenning, de procedure voor de aanwerving van invoegwerknemers, de rapportering, de informatiedoorstroming, de regionale incubatiecentra voor de sociale economie, en adviescommissie Sociale Economie.

De aanpassingen treden in werking op 9 juni 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven, BS 30 mei 2014
Zie ook: Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemeng, BS 26 maart 2012 (ondersteuningsdecreet sociale economie)

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven

Afkondigingsdatum : 04/04/2014
Publicatiedatum : 30/05/2014

Gepubliceerd op 02-06-2014

  113