West-Vlaamse vredegerechten hebben nieuw bijzonder reglement

De vredegerechten van de 20 West-Vlaamse kantons hebben een nieuw bijzonder reglement. Aan de zittingsdagen en – uren verandert er bijna niets, behalve voor het vredegerecht van het kanton Roeselare.

20 kantons

De vredegerechten op het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bestaan uit 20 kantons: eerste, tweede, derde en vierde kanton Brugge, kanton Torhout, kanton Tielt, eerste en tweede kanton Oostende, eerste en tweede kanton Kortrijk, kanton Izegem, kanton Roeselare, kanton Menen, kanton Harelbeke, kanton Waregem, eerste kanton Ieper, tweede kanton Ieper-Poperinge, kanton Wervik, kanton Veurne-Nieuwpoort en kanton Diksmuide.

Gewone openbare zittingen

De dagen en uren van de gewone openbare zittingen van de vredegerechten veranderen zo goed als niet. Alleen in het kanton Roeselare is er iets nieuws. De gewone zittingen gaan daar nog maar één keer per week door, op dinsdag om 9 uur. Vroeger waren er zittingen op dinsdag om 9 uur, maar ook op vrijdag om 9 uur. Die laatste wel alleen maar de tweede en vierde vrijdag van de maand.

Hier krijgt u een overzicht van de dagen en uren van de gewone openbare zittingen voor alle kantons.

Vredegerecht Start gewone openbare zitting
Eerste kanton Brugge Dinsdag om 9.00 uur
Tweede kanton Brugge Maandag om 10.00 uur
Derde kanton Brugge Vrijdag om 10.00 uur
Vierde kanton Brugge Donderdag om 10.00 uur
Kanton Torhout Dinsdag om 14.30 uur
Kanton Tielt Woensdag om 9.00 uur
Eerste kanton Oostende Dinsdag om 9.30 uur
Tweede kanton Oostende Donderdag om 9.30 uur
Eerste kanton Kortrijk Woensdag om 9.00 uur
Tweede kanton Kortrijk Dinsdag om 9.00 uur
Kanton Izegem Woensdag om 9.00 uur
Kanton Roeselare Dinsdag om 9.00 uur
Kanton Menen Woensdag om 9.00 uur
Kanton Harelbeke Donderdag om 9.00 uur
Kanton Waregem Dinsdag om 9.30 uur
Eerste kanton Ieper Donderdag om 10.00 uur
Tweede kanton Ieper-Poperinge Ieper: vrijdag om 9.00 uur;Poperinge: donderdag om 14.00 uur
Kanton Wervik Dinsdag om 10 uur
Kanton Veurne-Nieuwpoort Veurne: dinsdag om 9.30 uurNieuwpoort: dinsdag om 14.30 uur
Kanton Diksmuide Maandag om 14.00 uur

Een gewone zitting duurt drie uur. Als alle zaken van de rol vroeger zijn afgehandeld, kan ze uiteraard vroeger eindigen.

Buitengewone openbare zittingen

De vrederechters kunnen op andere dagen buitengewone zittingen houden. Dat mag zelfs op een zon- en feestdag. Buitengewone zittingen kunnen zowel in de voor- als namiddag. Op de rechtbank of – met open deuren – bij de vrederechter thuis.

Buitengewone zittingen kunnen enkel als ze te rechtvaardigen zijn door de dienstbehoeften.

Andere ambtsverrichtingen

De vrederechter bepaalt zelf de dagen en uren waarop hij alle andere ambtsverrichten uitvoert. Zoals verzoeningszittingen, zittingen in raadkamer, plaatsopnemenen, openbare verkopen en getuigenverhoren.

Inwerkingtreding

Het bijzonder reglement geldt sinds 31 december 2014.

Bron:Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen, BS 31 december 2014

Ilse Vogelaere

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen

Afkondigingsdatum : 31/12/2014
Publicatiedatum : 31/12/2014

Gepubliceerd op 15-01-2015

  729