Welvaartsaanpassing voor sommige ziekte-uitkeringen zelfstandigen

Goed nieuws voor zelfstandigen. Een aantal van hun ziekte-uitkeringen stijgt met twee procent. Gevolg van de welvaartsaanpassing die de sociale partners hebben afgesproken in het interprofessioneel akkoord 2015-2016. We zien een welvaartsstijging bij de moederschapsuitkering, de adoptie-uitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een samenwonende en de invaliditeitsuitkering voor een samenwonende die zijn activiteit niet stopzet.

Adoptie-uitkering

Het basisbedrag van de adoptie-uitkering stijgt van 333,84 euro naar 340,52 euro. In reële cijfers betekent dit dat de zelfstandige vanaf 1 september 2015 een adoptie-uitkering krijgt van 449,32 euro per week.

Ter herinnering. Zelfstandigen kunnen bij de adoptie van een kind adoptieverlof nemen. Maximum zes weken als het kind nog geen drie jaar is bij het begin van het adoptieverlof, maximum vier weken voor een kind tussen drie en acht jaar. Die maxima verdubbelen bij de adoptie van een kind met een zware handicap of een ernstige aandoening. Tijdens het adoptieverlof krijgen de zelfstandigen een forfaitaire adoptie-uitkering per week adoptieverlof. Het ziekenfonds betaalt die uitkering in één keer uit, ten laatste een maand na het begin van het adoptieverlof.

Moederschapsuitkering

Ook bij de moederschapsuitkering stijgt het basisbedrag van 333,84 euro naar 340,52 euro. Wat betekent dat de zelfstandige moeders vanaf 1 september 2015 449,32 euro krijgen voor elke week moederschapsverlof.

De periode van moederschapsrust bestaat uit een verplicht deel en een facultatief deel. Het verplichte deel telt drie weken: een week prenatale rust (de week voor de voorziene bevallingsdatum) en twee weken postnatale rust. Het facultatieve deel telt vijf weken (of zes weken bij een tweeling). Die kunnen voor of na de bevalling opgenomen worden (maximum twee weken voor de bevalling).

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit van samenwonende zelfstandige

De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de samenwonende zelfstandige en de invaliditeitsuitkering voor de samenwonende zelfstandige die zijn activiteit niet stopzet stijgt ook met twee procent. Het basisbedrag gaat van 25,1116 euro naar 25,6138 euro. Wat inhoudt dat de samenwonende zelfstandige vanaf 1 september 2015 een forfaitaire daguitkering krijgt van 33,80 euro.

Het gestegen dagforfait is er voor

  • de samenwonende zelfstandige tijdens de periode van primaire ongeschiktheid. Het gaat hier dus om het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt wel pas betaald vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid;
  • de samenwonende zelfstandige die in een periode van invaliditeit zit (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid dus) en die zijn onderneming niet stopzet.

Inwerkingtreding

De drie KB’s van 10 augustus 2015 treden in werking op 1 september 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 4 september 2015 Bron:Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 4 september 2015 Bron:Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 4 september 2015

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 04/09/2015

Gepubliceerd op 07-09-2015

  133