Welke activiteiten vallen niet onder de Wet Private Veiligheid?

Welke activiteiten vallen niet onder de Wet op de Private Veiligheid? De federale regering beantwoordt die vraag met het KB van 29 juni 2014. De lijst in dat KB moet komaf maken met iedere vorm van twijfel die nog over de vraag bestaat.

Het gaat om de activiteiten uitgeoefend door

Deze activiteiten vallen niet onder de Wet op de Private Veiligheid ‘voor zover ze in overeenstemming zijn met de bevoegdheden zoals voorzien in de respectievelijke regelgeving die op de beoefenaars van toepassing is’.

Het KB komt er onder meer naar aanleiding van de wijzigingen aan de Wet op de Private Veiligheid van begin dit jaar.

Bron:Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid, BS 27 augustus 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid

Afkondigingsdatum : 29/06/2014
Publicatiedatum : 27/08/2014

Gepubliceerd op 28-08-2014

  126