Wanneer ben je een juridisch deskundige ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie juridisch deskundige

Vlaanderen legt in een nieuwe beroepskwalificatie vast wat je moet kennen en kunnen om als juridisch deskundige aan de slag te gaan.

Volgens de nieuwe beroepskwalificatie ondersteunt, adviseert en informeert de juridisch deskundige de leidinggevende en de cliënten over juridische procedures. Hij staat ook in voor de realisatie, coördinatie, opvolging en evaluatie van juridische projecten en acties om het verloop van de juridische en gerechtelijke procedure te optimaliseren in functie van de realisatie van het beleidsplan. Daarbij houdt hij rekening met de wettelijke voorschriften. 

Om het beroep van juridisch deskundige goed te kunnen uitoefenen moet men een aantal competenties hebben. Men moet een aantal zaken kennen, zoals bv. notatechnieken, dossierbeheer, rapporteringstechnieken en onthaalbeheer. Ook bv. talenkennis, kennis van de verschillende rechtstakken en kennis van gerechtelijke procedures zijn belangrijk.

Maar kennis is niet het enige. De juridisch deskundige moet ook over een pak vaardigheden beschikken. Cognitieve en probleemoplossende. Tot de cognitieve behoren bv. confidentieel omgaan met bedrijfsinfo, op een zakelijke manier handelen, kunnen analyseren van de cliëntvraag, opstellen van eenvoudige en repetitieve dagvaardingen, verzamelen van toepasselijke wetgeving, rapporteren over deadlines uit dossiers en uitvoeren van plaatsbeschrijvingen.

De beroepskwalificatie van juridisch deskundige kan men verwerven via onderwijs. Maar ook via een opleidingstraject of via de erkenning van zelf verworven competenties.  

Het nieuwe besluit van 20 juli 2018 treedt in werking op 27 oktober 2018.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie juridisch deskundige, BS 17 oktober 2018
Ilse Vogelaere
  287