Vrijstelling van bouwvergunning voor modulaire bouwwerken, wegenwerken en antennes in Brussels gewest

Met 2 besluiten die kort na elkaar in het Belgisch Staatsblad verschenen, verleent de Brusselse regering vrijstelling van de adviesplicht in bepaalde bouwdossiers, en staat ze zelfs vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning toe voor bepaalde werken en handelingen.

De wijzigingen worden doorgevoerd in de voorschriften op de:

  1. tijdelijke installaties en werven;
  2. aanleg van wegen; en
  3. antennes voor telecommunicatie.

Vrijstelling van vergunning voor tijdelijke installaties en werven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat al een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning toe voor bepaalde tijdelijke installaties en werven. Dat regime wordt nu aangevuld met een specifieke ‘onderwijs’-vrijstelling. Zo is er voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor de bouw en plaatsing van elementen die ontwikkeld werden door een universiteit of instelling voor hoger onderwijs. De elementen mogen maar ter plaatse blijven voor de duur van het onderzoek en voor ten hoogste voor 5 jaar, en de stabiliteit van de elementen moet geverifieerd zijn door een studiebureau of een verantwoordelijke leerkracht.

Vrijstelling van adviesplicht voor tijdelijke installaties en werven

Binnen hetzelfde regime van de tijdelijke installaties en werven wordt er een vrijstelling van adviesplicht ingevoerd voor de modulaire bouwwerken die voor 15 tot 20 jaar geplaatst worden en waarin de gerechtigden op een sociale woning worden opgevangen gedurende de renovatie van hun woning.

Vrijstelling van vergunning voor de aanleg van wegen

Binnen het regime van de handelingen en werken voor de aanleg van wegen, wordt er een vrijstelling van adviesplicht ingevoerd voor de plaatsing, vernieuwing of verplaatsing van goten met een beperkte binnendiameter van minder dan 1,25m.

Vrijstelling van vergunning voor telecommunicatieantennes

Binnen het regime van de antennes voor telecommunicatie bestaat er al een vrijstelling van vergunning voor de plaatsing van technische installaties die gekoppeld zijn aan antennes die op zich ook al een vrijstelling van vergunning of adviesplicht genieten. Brussel versoepelt nu de omschrijving van een technische installatie. Het hoeft niet meer te gaan om een installatie die verwijderbaar is. Ook installaties die op meer dan 1 meter van de dakrand geplaatst worden, komen in aanmerking voor de vrijstelling.

Terzelfder tijd wordt de huidige vrijstelling voor de plaatsing van zend- of ontvangantennes op schoorstenen geherformuleerd. De vrijstelling geldt alleen nog als de antenne of antennegroep niet hoger is dan de schoorsteen zelf. Bovendien moet de antenne of groep van antennes dezelfde kleur hebben als de schoorsteen.

Het besluit sleutelt ook aan de plaatsing van zend- of ontvangantennes op een plat dak (op meer dan 1,5 of 2 meter van de dakrand).

Het voert een vrijstelling in voor de vervanging van een bestaande pyloon, door een pyloon of mast van hetzelfde type, met eenzelfde hoogte en eenzelfde visuele impact.

Het maakt de vervanging mogelijk van techniekkasten en technische installaties die verbonden zijn met een antenne die geplaatst werd op een plat dak.

En het introduceert een nieuwe vrijstelling voor de plaatsing van een volledige installatie – antennes, radiogolven, techniekkasten en technische installaties – binnen in een bestaand gebouw of bestaande constructie, zonder wijziging van de omvang.

Vrijstelling van adviesplicht voor telecommunicatieantennes

Als de plaatsing van een antenne voor telecommunicatie of technische installatie, of de wijziging ervan, niet vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunning, geldt er in elk geval een vrijstelling van adviesplicht.

Vanaf begin september

De nieuwe vrijstellingen van adviesplicht of stedenbouwkundige vergunning treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 5 september, voor de vrijstellingen die op 26 augustus gepubliceerd werden, en op 8 september, voor de vrijstellingen die op 29 augustus in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Bron:— Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2014 tot wijziging van het besluit van [de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van] 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect, BS 26 augustus 2014. Bron:— Besluit [van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering] van 6 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen[, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking] of van de medewerking van een architect, BS 29 augustus 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect

Afkondigingsdatum : 25/06/2014
Publicatiedatum : 26/08/2014

Gepubliceerd op 03-09-2014

  108