Vrederechter kanton Wetteren-Zele zetelt enkel nog op donderdag

In de Oost-Vlaamse gemeente Zele is er geen vredegerecht meer. De zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele is – in het kader van de hervorming van de vredegerechten – overgebracht naar Wetteren. En dit heeft gevolgen voor de openbare zittingen van de zetel Wetteren en de zetel Zele.

De vrederechter van het kanton Wetteren-Zele houdt voortaan zijn openbare zittingen elke donderdag vanaf 9.30 uur (9.30 uur voor de inleidingen, uitgestelde zaken vanaf 10 uur). En dit in het gerechtsgebouw in de Gentse Steenweg 90 in Wetteren.

Tot nu zetelde de vrederechter op de zetel te Wetteren elke donderdag vanaf 10 uur en op de zetel te Zele (Markt 45) elke eerste en derde woensdag van de maand vanaf 10 uur.

Kristiaan Rotthier, voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, past het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen in die zin aan. Zijn beschikking treedt in werking op 14 april 2016.

Bron:Beschikking van 14 april 2016 tot wijziging, wat het vredegerecht kanton Wetteren-Zele betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen van 2 december 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015, BS 22 april 2016
Zie ook:Koninklijk besluit van 14 maart 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren, BS 11 april 2016

Ilse Vogelaere

Beschikking tot wijziging, wat het vredegerecht kanton Wetteren-Zele betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen van 2 december 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015

Afkondigingsdatum : 14/04/2016
Publicatiedatum : 22/04/2016

Gepubliceerd op 29-04-2016

  526