Vrederechter kan door verzekeraar gestorte sommen aan minderjarigen vrijmaken (art. 86 en 89 DB WER)

Wanneer een minderjarige of een onbekwaamverklaarde een geldsom krijgt van een verzekeraar moet dit gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van de minderjarige of onbekwaamverklaarde. Op dit moment kan het geld niet vrijgemaakt worden als de begunstigde het nodig zou hebben. Daar komt verandering in. Het geld kan vrijkomen op basis van een bijzondere machtiging van de vrederechter. De vrederechter kan die machtiging geven op verzoek van de voogd of van de bewindvoerder van de goederen.

Het geven van die bijzondere machtiging verloopt volgens het gemeenrechtelijk regime van het Burgerlijk Wetboek.

De artikelen 86 en 89 van de wet van 26 oktober 2015 treden in werking op 9 november 2015.

Bron:Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 86 en 89 DB WER)
Zie ook:Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, art. 68 en 246

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  174