Vrederechter is niet de enige rechter die een sekwester mag aanstellen

De wetgever beperkt de algemene bevoegdheid van de vrederechters om sekwesters aan te stellen. Terzelfder tijd krijgen de beslagrechters de uitdrukkelijke bevoegdheid om sekwesters aan te stellen in beslagzaken.

Bij sekwestratie wordt een goed waarover een geschil is ontstaan of dat in beslag is genomen, in bewaring gegeven bij een persoon, de sekwester. Bij een gerechtelijk sekwester is de sekwester meestal een gerechtsdeurwaarder.

Bevoegdheid van de vrederechter

De wet van 30 juli 2013 op de invoering van de familie- en jeugdrechtbank maakt de vrederechters bevoegd voor de aanstelling van sekwesters: “De vrederechter is bevoegd inzake verzegeling en aanstelling van sekwesters”.

Het was echter niet de bedoeling van de wetgever dat alléén de vrederechters nog sekwesters zouden aanstellen, maar wél dat zij sekwesters zouden aanstellen in de zaken waarvoor zij bevoegd zijn, naast de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, voor de materies waarvoor de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd zijn, en naast de voorzitters van de rechtbanken van koophandel, voor de materies waarvoor de rechtbanken van koophandel bevoegd zijn. De formulering liet echter ruimte voor interpretatie.

Beslagrechters hadden geen expliciete bevoegdheid tot het aanstellen van een sekwester, maar in de rechtspraktijk ‘ontleenden’ zij die bevoegdheid aan de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg.

Niet langer bevoegd

Na de wetswijziging van 2013 verklaarden veel rechtbankvoorzitters en beslagrechters dat zij niet langer bevoegd waren om een sekwester aan te stellen, omdat die bevoegdheid voortaan bij de vrederechters lag.

Vooral in beslagzaken, waar er nood is aan een snel optreden, leidde dat tot ‘onwenselijke gevolgen’, verklaarde de auteur van het wetsvoorstel Raf Terwingen (CD&V) in de Kamer. Bij beslag op een lading auto’s op een autoschip, moet er snel gehandeld worden, want zo’n schip blijft maar een paar uur in de haven liggen. Idem bij beslag op diamanten of op de lading van een buitenlandse vrachtwagen op doorrit. Als men eerst naar de vrederechter moet stappen om de aanstelling van een sekwester te bekomen, dan is er veel kans dat de lading verdwenen is vooraleer er een sekwester is…

Iedereen bevoegd ...

De wijzigingswet van 21 mei 2015 stelt orde op zaken. De vrederechters blijven bevoegd voor het aanstellen van een sekwester, maar alleen in de zaken die behoren tot hun bevoegdheid. De voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg worden eenduidig bevoegd gemaakt voor het aanstellen van sekwesters in hun materies. De voorzitters van de rechtbanken van koophandel behouden hun niet-gewijzigde bevoegdheid tot het aanstellen van sekwesters. En de beslagrechters krijgen voor het eerst expliciet de bevoegdheid om sekwesters aan te stellen in zaken die behoren tot hun bevoegdheid. Dus in beslagzaken. Het verzoek tot aanstelling van een sekwester wordt ingediend bij eenzijdig verzoekschrift.

Vanaf 20 juni

De wijzigingswet verscheen in het Belgisch Staatsblad van 10 juni en treedt 10 dagen na publicatie in werking.

Bron:Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft, BS 10 juni 2015.

Carine Govaert

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft

Afkondigingsdatum : 21/05/2015
Publicatiedatum : 10/06/2015

Gepubliceerd op 11-06-2015

  849