Vredegerechten kunnen griffie delen (art. 61 en 63 Potpourri IV)

Tot nu heeft elk vredegerecht zijn eigen griffie. Maar dat kan veranderen. De vierde Potpourri-wet legt immers de basis voor het samenvoegen van griffies. Meerdere vredegerechten van een gerechtelijk arrondissement kunnen samen één griffie delen. Waar die eengemaakt griffie haar zetel zal hebben, zal bij KB bepaald worden.

De nieuwe wet voert nog een andere belangrijke wijziging door: ook de griffies van de verschillende zetels van een kanton kunnen voortaan samengebracht worden tot één nieuwe griffie. Tot nu had elke zetel van een vredegerecht zijn eigen griffie.

Eén griffie voor verschillende vredegerechten van een gerechtelijk arrondissement of een eengemaakte griffie voor meerdere zetels van een kanton kan wel alleen maar ingevoerd worden op voorstel van of na advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank. Omdat er in het gerechtelijk arrondissement Brussel geen voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank is, zal daar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het voorstel kunnen indienen of het advies geven. Afhankelijk van het geval zal het om de voorzitter van de Franstalige of van de Nederlandstalige rechtbank gaan.

De artikelen 61 en 63 van de wet van 25 december 2016 zijn in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 61 en 63 Potpourri IV)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 157 en 186)

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  140