Vredegerecht Wervik neemt nieuwbouw in gebruik

Het vredegerecht van Wervik heeft op 25 september zijn intrek genomen in de nieuwbouw op de Sint Pol-site. Ruim 2 jaar na de start van de bouw op 21 augustus 2012. Het gerecht contacteren kan voortaan op het volgende adres: Sint Pol 4, 8940 Wervik.

De oude gebouwen op de hoek van de Magdalena- en Koestraat waren te klein geworden en voldeden niet meer aan de huidige normen en behoeften. Omdat het pand ook moeilijk bereikbaar was koos de stad destijds voor een volledig nieuw gebouw binnen het stadsontwikkelingsproject Wervend Wervik.

Op 6 januari 20014 tekende Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten, het huurcontract. Dat bepaalt dat de stad voor een termijn van 18 jaar een basishuur van 37.234,35 euro per jaar ontvangt.

Bron:Adreswijziging, BS 30 september 2014.
Zie ook Commissie voor de financiën en de begroting, verslag van de vergadering op 4 februari 2014, vraag 9 - vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bouw van het vredegerecht in Wervik" (nr. 21769). PPS Wervik, bouwen van een vredegerecht, appartementen en kantoren.

Laure Lemmens

Adreswijziging

Afkondigingsdatum : 30/09/2014
Publicatiedatum : 30/09/2014

Gepubliceerd op 01-10-2014

  500