Vredegerecht Durbuy verhuist naar Marche-en-Famenne

De zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy wordt (tijdelijk) overgeplaatst naar Marche-en-Famenne.Die centralisatie van beide zetels – die van Durbuy en Marche-en-Famenne – in Marche-en-Famenne kadert in de hervorming van de vredegerechten. Bedoeling is om de werklast tussen de vredegerechten beter te verdelen en kosten te besparen. Het hervormingsplan wordt in verschillende fasen uitgevoerd. In eerste instantie worden de kantons die nog op 2 of 3 plaatsen zitting houden, ontdubbeld. De zetels zullen op 1 locatie worden gecentraliseerd. Een beweging die nu dus wordt doorgevoerd voor het vredegerecht Marche-en-Famenne-Durbuy. Voortaan zal er dus geen vredegerecht meer zijn in Durbuy. Maar het is wel de bedoeling dat er nog zittingen ‘sous l’arbre’ worden gehouden.Het KB van 1 september 2016 treedt in werking op 14 december, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Bron: Bron:Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne, BS 14 december 2016.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne

Afkondigingsdatum : 01/09/2016
Publicatiedatum : 14/12/2016

Gepubliceerd op 16-12-2016

  177