Vredegerecht achtste kanton Antwerpen naar Kontich

De zetel van het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen wordt tijdelijk overgebracht naar de zetel van het vredegerecht Kontich. Het vredegerecht van het achtste kanton is voortaan gevestigd in de Mechelsesteenweg 83 in Kontich. Daar zetelt ook het vredegerecht van Kontich. Tot nu zetelde Antwerpen 8 in de Grote Steenweg 13 in Berchem.

Het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen is bevoegd voor de stad Mortsel en het district Berchem. Dat van Kontich voor de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich en Lint.

Het KB van 1 mei 2016 treedt in werking op 30 mei 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich, BS 30 mei 2016
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich

Afkondigingsdatum : 01/05/2016
Publicatiedatum : 30/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  1164