Vrachtwagens kunnen vrijstelling kilometerheffing al aanvragen (art. 101 PD 2016)

Op 1 april 2016 start de Vlaamse kilometerheffing. Vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton moeten dan betalen voor elke kilometer die ze op enkele belangrijke Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen rijden. Sommige vrachtwagens worden - op hun vraag - vrijgesteld van die kilometerheffing. Een vrijstelling kan al aangevraagd worden, en dit sinds 1 januari 2016.

Vrijgestelde categorieën

Er zijn drie categorieën vrachtwagens die een vrijstelling van de kilometerheffing kunnen aanvragen. Het gaat om

  • vrachtwagens van defensie, burgerbescherming, brandweer en politie. Mits ze uiterlijk herkenbaar zijn;
  • vrachtwagens die speciaal en uitsluitend zijn uitgerust voor medische doeleinden. Bijvoorbeeld mobiele operatiezalen. Ook hier moeten de vrachtwagens als dusdanig herkenbaar zijn; en
  • landbouw-, tuinbouw- en bosbouwvoertuigen die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg en uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Aanvraag

Die drie categorieën moeten de vrijstelling expliciet aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. En ze kunnen dat – volgens het Vlaams programmadecreet – vanaf 1 januari 2016. Op die manier kunnen die vrachtwagens al een vrijstelling hebben bij de start van de kilometerheffing. De vrijstelling gaat immers in vanaf het belastbaar tijdperk dat volgt op de toekenning ervan.

Ook vrachtwagens die in het Waals Gewest of het Brussels Gewest vrijgesteld zijn van de kilometerheffing hoeven op de Vlaamse wegen niet te betalen. Zij hoeven die vrijstelling niet meer aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Formulier

De Vlaams Belastingdienst heeft een speciaal on-lineformulier klaar waarmee de vrijstelling kan aangevraagd worden. Wie een vrijstelling aanvraagt voor minder dan vijf voertuigen, moet dat formulier gebruiken. Wie voor meer dan vijf voertuigen een vrijstelling wil, kan zijn vrijstellingsaanvraag ook rechtstreeks mailen naar de Belastingdienst (kilometerheffing@fb.vlaanderen.be). In beide gevallen moeten er per nummerplaat 2 foto’s toegevoegd worden (voor- en zijzicht van het voertuig)

Inwerkingtreding

Artikel 101 van het programmadecreet van 18 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (art. 101 PD 2016)
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.4.1.0.1 e.v. en art. 2.4.6.1)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-02-2016

  82