Voortaan 28 federale magistraten

Het federaal parket breidt uit. Voortaan zijn er 28 federale magistraten. En geen 24.

Er zijn twee redenen voor de kaderuitbreiding: Eurojust en de strijd tegen het terrorisme.

De Belgische vertegenwoordiger bij Eurojust en zijn adjunct moeten voortaan federale magistraten zijn. Hun detachering verantwoordt al een eerste uitbreiding met twee leden. In de praktijk zal de huidige Belgische vertegenwoordiger bij Eurojust worden geïntegreerd in het kader van het federaal parket. Hierdoor zal de budgettaire impact van de Eurojust-verhoging beperkt zijn tot één extra eenheid.

De uitbreiding met nog twee leden is nodig in het kader van de terrorismebestrijding. Het takenpakket van het federaal parket is sedert zijn oprichting in 2002 fors uitgebreid. Bovendien worden alle dossiers bij de parketten met een link naar terrorisme automatisch doorgespeeld naar het federaal parket. Twee elementen die zorgen voor een grote stijging van de werklast bij het federaal parket. Twee extra federale magistraten moeten die extra werklast wat opvangen.

Artikel 215 van de wet van 5 februari 2016 treedt in werking op 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 215 Potpourri II-wet)
Zie ook:Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (art. 2)Gerechtelijk Wetboek (art. 114ter)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 17-03-2016

  183