Vlabel vordert ook niet-fiscale schuldvorderingen in voor Vlaams Ministerie van Onderwijs

Sinds 30 juni 2015 vordert de Centrale Invorderingscel van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) ook de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in voor het ‘Departement onderwijs en Vorming’ van de Vlaamse overheid, en voor alle agentschappen van het ‘Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming’.

De Centrale Invorderingscel (CIC) van Vlabel vordert de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap, voor bepaalde materies (b.v. Vlaamse Energieregulator (VREG), Vlaams Zorgfonds, Kind en Gezin, …). De CIC treedt op wanneer bepaalde sommen niet meer kunnen geïnd worden door de behandelende administraties. Er wordt telkens een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de verzoekende administratie en Vlabel.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, BS 8 oktober 2015.

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Afkondigingsdatum : 10/07/2015
Publicatiedatum : 08/10/2015

Gepubliceerd op 08-10-2015

  208