Vlabel vordert niet-fiscale schuldvorderingen Kind en Gezin in

De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen als gevolg van de taken van Kind en Gezin worden sinds 1 april 2015 ingevorderd door ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Dat staat in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015. Dat besluit wijzigt het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 over de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren’.

Het besluit van 24 april 2015 wijzigt ook nog 2 Vlaamse besluiten over subsidies voor kinderopvang. Hierbij komen aan bod: wijzigingen aan de manier waarop het inkomenstarief in de kinderopvang wordt berekend (ouderbijdrage), de nieuwe aanpak om een attest inkomenstarief te bekomen, en de verhoging van het minimumtarief, met correcties voor specifieke groepen.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 heeft verschillende inwerkingredingsdata.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief, BS 6 mei 2015.

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief

Afkondigingsdatum : 24/04/2015
Publicatiedatum : 06/05/2015

Gepubliceerd op 07-05-2015

  140