Vlaanderen stemt in met VN-Wapenhandelsverdrag

Vlaanderen heeft op 25 april 2014 ingestemd met het VN-Wapenhandelsverdrag. Iets meer dan een jaar nadat de Verenigde Naties het met grote meerderheid hebben aangenomen.

Het Waalse en Brusselse parlement gaven eerder al groen licht - op 28 november 2013 en 3 april 2014. En ook op federaal niveau werd met het verdrag ingestemd - op 22 mei 2014. Enkele dagen na Vlaanderen dus, maar de instemmingswet is ruim 3 maanden geleden in het Staatsblad verschenen.

Het VN-Wapenhandelsverdrag van 2 april 2013 moet de wereldwijde wapenhandel reguleren en zorgen voor meer transparantie en verantwoordelijkheid bij de verkoop van conventionele wapens. De tekst verplicht elk land onder meer om voor iedere exporttransactie na te gaan of de wapens zouden kunnen worden gebruikt om het internationale humanitaire recht of de mensenrechten te schenden, voor terroristische of criminele doeleinden of een internationaal embargo te omzeilen. Uitvoer van wapens is verboden wanneer die kunnen gebruikt worden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. De bepalingen treden in werking 90 dagen nadat het de 50e ratificatieakte werd neergelegd.

Het verdrag schept geen nieuwe verplichtingen voor Vlaanderen. Het Vlaamse decretrale kader is immers conform de strengere EU-richtlijnen. De impact van het verdrag is trouwens voor heel Belgiƫ beperkt. De Europese regels m.b.t. wapenhandel blijven sterken dan de bepalingen van het nieuwe VN-verdrag.

Het Vlaamse instemmingsdecreet van 25 april 2014 treedt in werking op 29 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Decreet van 25 april 2014 tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013, BS 19 augustus 2014.
Zie ook Ontwerp tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013, Vl. Parl 2014, nr. 2517/1. Decreet van 28 november 2013 houdende instemming met het Verdrag inzake de Wapenhandel, gedaan te New York op 2 april 2013, BS 5 december 2013. (Waalse instemming) Ordonnantie van 3 april 2014 houdende instemming met: het Wapenhandelsverdrag, opgemaakt te New York op 2 april 2013, BS 13 mei 2014. (Brusselse instemming) Wet van 22 mei 2014 houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013, BS 14 juli 2014. (Federale instemming)

Laure Lemmens

Decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 19/08/2014

Gepubliceerd op 26-08-2014

  116