Vlaanderen stemt in met nieuw ‘Interfederaal Instituut voor de Statistiek’

De Vlaamse overheid stemt in met het nieuwe samenwerkingsakkoord dat de federale overheid en de deelstaatoverheden van gemeenschappen en gewesten hebben gesloten over de oprichting en werking van een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (ISS), en de organisatie en werking van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

In dat samenwerkingsakkoord maken de overheden van ons land afspraken over welke entiteit, welk soorten statistieken mag opstellen. Zij komen ook overeen om samen een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (ISS) op te richten. Dat ISS zal zelf geen statistieken opstellen, maar zal een coördinerende rol vervullen. Het ISS wordt ook gemachtigd om aan kwaliteitscontrole te doen.

Het samenwerkingsakkoord kan maar in werking treden als de laatste van de betrokken overheden zijn instemming heeft betuigd. En dat kan nog wel eventjes duren. Momenteel hebben alleen de federale overheid en de Vlaamse overheid het akkoord bekrachtigd. Moeten nog aan de beurt komen: het Waals Gewest, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap én de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel. De vele regeringen hebben zich echter geëngageerd om hun federale, gewestelijke en gemeenschapsregels vóór 1 januari 2016 in overeenstemming te brengen met het samenwerkingsakkoord.

Bron:Decreet van 17 juli 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen, BS 14 augustus 2015.
Zie ook: Wet van 17 juli 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen: de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen, gedaan te Brussel op 15 juli 2014, BS 29 juli 2015.

Carine Govaert

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  90