Vlaanderen implementeert WADA-dopinglijst 2016

Op 1 januari 2016 wordt de nieuwe WADA-dopinglijst wereldwijd van kracht. Vlaanderen heeft zijn dopinglijst alvast afgestemd op de wijzigingen.

Al zijn de aanpassingen – net als vorig jaar - eerder beperkt. Er worden enkele nieuwe verboden middelen aan de lijst toegevoegd. Maar WADA voert voornamelijk verduidelijkingen door. We geven een kort overzicht van de voornaamste nieuwigheden:

  • Verboden middelen:
    • Categorie S2 - peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica: leuproreline vervangt triptoreline in de lijst voorbeelden van de ‘releasing factors bij choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH). Leuproreline is volgens het WADA universeler;
    • Categorie S4: hormonale en metabole modulatoren: insuline-mimetica werden toegevoegd aan de lijst met verboden middelen zodat alle insuline-receptoragonisten opgenomen zijn. In deze categorie wordt ook Meldonium opgenomen omdat deze stof in het verleden al door atleten werd gebruikt om hun prestaties te verbeteren;
    • Categorie S5: diuretica en maskerende middelen: hier wordt verduidelijkt dat het oftalmologisch gebruik van carbo-anhydrase inhibitoren (zoals dorzolamide en brinzolamide) is toegestaan;
  • Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband: in de categorie specifieke stimulantia werd verduidelijkt dat Clonidine is toegestaan.
  • Stoffen verboden bij bepaalde sporten: de FIM of International Motorcycling Federation staat niet langer op de lijst van sporten waarbij het gebruik van alcohol verboden is binnen wedstrijdverband. De FIM zal hiervoor eigen regels opstellen.

Het MB van 26 november 2015 treedt in werking op 1 januari 2016. Op dat moment wordt het MB van 26 november 2014 met de huidige Vlaamse dopinglijst opgeheven.

Bron:Ministerieel besluit van 26 november 2015 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, BS 7 december 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

Afkondigingsdatum : 26/11/2015
Publicatiedatum : 07/12/2015

Gepubliceerd op 10-12-2015

  123