Vlaanderen formaliseert afgifte beroepskaarten vreemdelingen

Derdelanders die in Vlaanderen als zelfstandige willen werken, moeten een beroepskaart hebben. De aanvragen worden sinds begin dit jaar behandeld door de Dienst Economische Migratie van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (Departement WSE) in plaats van de FOD Economie. Een gevolg van de Zesde Staatshervorming waarbij de materie ‘economische migratie’ naar de gewesten werd overgedragen. De Vlaamse regering heeft de regeling nu geformaliseerd in een besluit. Daarbij komt ook de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen aan bod.

Het Departement WSE is voortaan dan wel aan zet, de aanvraagprocedure wijzigt niet. De kaart is alleen verplicht voor derdelanders (non-EER-inwoners) en kan zowel in België als in het buitenland worden aangevraagd. Buitenlanders die al in België verblijven, bezorgen hun aanvraagformulier aan een erkend ondernemingsloket. Wie nog in het buitenland verblijft, dient zijn aanvraag in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post. De Vlaamse administratie beoordeelt of de ingediende aanvragen ontvankelijk zijn. Zowel voor nieuwe aanvragen als voor verlengings- of vernieuwingsaanvragen.

Het besluit legt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de kaarten bij de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid (momenteel Philippe Muyters). In de praktijk is ook dit een taak voor de Dienst Economische Migratie. Die brengt het betrokken ondernemingsloket, diplomatieke of consulaire post op de hoogte van de beslissing. Buitenlanders zullen hun kaart via het loket of de posten ontvangen. Die werkwijze blijft behouden. De kaart is net als vroeger, maximum 5 jaar geldig.

Buitenlanders van wie de kaart wordt geweigerd, kunnen beroep aantekenen bij de minister. Die richt zich voor advies tot de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen. Sinds begin dit jaar bestaat de raad uit Kris Luyckx (voorzitter), Erica Caluwaerts (ondervoorzitter) en leden Valens Delbarre, Dries van Betten en Karen Cambré. Sofie Roels en Sabine Berkvens zijn aangeduid als plaatsvervanger voor Valens Delbarre. Voor Karen Cambré zijn dat Ann Bogman, Wouter Ottevaere en Josse Barbé. Alle leden werden benoemd voor 2 jaar. Het Departement WSE vormt het secretariaat van de raad.

Herinner dat de federale overheid, wat betreft de zelfstandige beroepsactiviteit, bevoegd blijft voor een aantal vrijstellingen die een rechtstreeks afgeleide zijn van de verblijfssituatie, zoals de vrijstelling voor erkende vluchtelingen. Die aanvragen worden dus niet behandeld door het Departement WSE.

Het besluit van 6 maart 2015 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen, BS 13 april 2015.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 06/03/2015
Publicatiedatum : 13/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  261