Vlaanderen bespaart in zorgvormen voor gehandicapten

De verschillende zorgvormen in de sector personen met een handicap moeten het met minder geld stellen.

Voor de zorgvormen die gesubsidieerd worden via het systeem van personeelspunten dalen de personeelspunten en de werkingssubsidies met 1,07%. Het gaat bv. om de thuisbegeleidingsdiensten, de diensten voor beschermd wonen, de diensten voor begeleid wonen, de geïntegreerde woonprojecten, het pilootproject diensten inclusieve ondersteuning, de projecten multifunctionele centra en de projecten voorzieningen met een flexibel aanbod voor meerderjarigen. Ook de subsidies toegekend in een persoonsvolgend convenant dalen met 1,07%

Voor de andere zorgvormen verminderen de werkingstoelagen met 9%. Het gaat bv. om de toelagen toegekend voor de behandeling van mensen met een handicap geplaatst ten laste van de openbare besturen.

Ook het steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming voor de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van mensen met een handicap wordt getroffen. Daar dalen de subsidies met 5 procent.

Het nieuwe besluit van 29 mei 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap, BS 25 juni 2015
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicapBesluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicapBesluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicapBesluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicapBesluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicapBesluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap

Afkondigingsdatum : 29/05/2015
Publicatiedatum : 25/06/2015

Gepubliceerd op 01-07-2015

  81