Vlaamse subsidies voor drie jaar bevroren (art. 47 PD 2017)

In 2017, 2018 én 2019 worden de Vlaamse subsidies – met uitzondering van het deel voor de loonkosten – niet geïndexeerd. De bevriezing van de subsidies voor drie jaar geldt enkel voor de subsidies die gekoppeld zijn aan de prijsindex. Het gaat dus om de subsidies die geïndexeerd worden volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen of volgens de gewone of afgevlakte gezondheidsindex. Aan de koppeling met de spilindex wordt niet geraakt. De sociale toelagen worden dus niet geviseerd.

Vlaanderen wil wel vermijden dat de niet-indexering van de subsidies zorgt voor een nominale vermindering van de subsdies. Daarom verbiedt het een negatieve indexering.

Op welzijnsvlak zijn er wel een aantal uitzonderingen op de bevriezing van de subsidies. De niet-indexering van de subsidies geldt niet voor bv. de vergoedingen aan pleeggezinnen, de onkostenvergoedingen en de zakgelden. De bevriezing geldt evenmin voor de bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming zijn overgekomen van het federale niveau naar het Vlaamse niveau maar nog door het Riziv worden uitgevoerd. Het gaat bv. om de ROB’s, de RVT’s, de centra voor kortverblijf, de dagverzorgingscentra en de PVT’s.En ook op het vlak van werk zijn er enkele uitzonderingen op de niet-indexering. Zo wordt bv. de gescopremie voor openbare besturen wel geïndexeerd.

Artikel 47 van het decreet van 23 december 2016 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (1), BS 29 december 2016 (art. 47 PD 2017)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

Afkondigingsdatum : 23/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 25-01-2017

  108