Vlaamse rulingcommissie kan bindend advies verstrekken in ‘gemengde dossiers’

Sinds 15 september 2015 kan de Vlaamse rulingcommissie in ‘gemengde dossiers’ een bindend advies verstrekken aan de Federale Rulingdienst, die dat advies dan integreert in de gezamenlijke ruling.

Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om ook bij de Vlaamse Belastingdienst een aanvraag tot een voorafgaande beslissing (ruling) in te dienen. Een Vlaamse rulingcommissie (officieel aangeduid als “bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie”) spreekt zich in een ruling uit over alle aanvragen die uitsluitend gaan over de toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (‘Vlaamse dossiers’). Die beslissing is in principe maximaal 5 jaar geldig.

De Vlaamse rulingcommissie verstrekt ook een bindend advies aan de Federale Rulingdienst bij vragen over situaties of verrichtingen waarvoor deels de Vlaamse rulingcommissie en deels de Federale Rulingdienst bevoegd is (‘gemengde dossiers’). ‘Bindend’ verwijst naar het feit dat het federale niveau niets kan beslissen over onderwerpen die een gewestbevoegdheid vormen. Maar dat sluit niet uit dat het ‘bindend’ advies een gezamenlijk standpunt na overleg vertolkt.

De Vlaamse Regering heeft nu in haar besluit van 18 september 2015 vastgelegd dat de Vlaamse rulingcommissie dat bindend advies sinds 15 september 2015 kan verstrekken. Voor de ‘gemengde dossiers’ moest immers eerst het bestaande protocol van 11 februari 2015 tussen Vlabel en de FOD Financiën worden aangepast. Dat bevat de regels voor de samenwerking tussen beide administraties.

Een aanvraag van een voorafgaande beslissing kan:

  • ofwel schriftelijk gebeuren, door een brief te versturen naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst;
  • ofwel door een mail te sturen naar rulings@fb.vlaanderen.be

De voorafgaande beslissing wordt u meegedeeld binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de aanvraag.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015 houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, BS 12 oktober 2015 (art. 2).
Zie ook: – Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (Reparatiedecreet VCF) (art. 36-37 en art. 41, 4°) – Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 3.22.0.0.2.)

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 12/10/2015

Gepubliceerd op 14-10-2015

  170